Możliwości

Tworzenie i zarządzanie profilami pracowników

Gamereer - tworzenie i zarządzanie profilami pracowników

 

Gamereer pozwoli Ci szybko dodać nowe profile Twoich pracowników. Wystarczy podać imię i nazwisko pracownika oraz wpisać stanowisko jakie zajmuje pracownik. Po założeniu profilu otrzymasz możliwość:

  • Zarządzania kompetencjami wymaganymi na stanowisku jakie zajmuje pracownik – dzięki temu szybko sprawdzisz w jakim stopniu poszczególni pracownicy spełniają wymagania na stanowiska jakie zajmują.
  • Zarządzania pozostałymi kompetencjami pracownika – dodatkowe kompetencje mogą być bardzo pomocne przy poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na dane stanowisko lub realizacji nowych projektów.
  • Zarządzania celami jakie ma do zrealizowania pracownik w danym okresie czasu – dzięki nim możesz lepiej zmotywować pracowników. Realizacja każdego z celów może wiązać się z nagrodą
  • Ustawiania ścieżki rozwoju pracownika

 

Zarządzanie rozwojem pracowników

Gamereer - zarządzanie rozwojem pracowników

Na profilu każdego pracownika dostępna jest opcja wyznaczania ścieżki rozwoju. Po wejściu na zakładkę „Rozwój” wyświetlane będą stanowiska, na które może rozwijać się pracownik. Przy każdym stanowisku widoczna będzie procentowa informacja obrazująca w jakim stopniu pracownik spełnia wymagania na dane stanowisko. W trybie edycji profilu pracownika administrator lub kierownik może dodać stanowiska do rozwoju. Nie ma ograniczeń co do ilości stanowisk na jakie może rozwijać się pracownik.

Analityka HR – śledzenie rozwoju pracowników

Gamereer umożliwia generowanie raportów okresowych, które pokazują rozwój pracownika w czasie. Dzięki temu możliwe jest sprawdzanie kto zrobił największe postępy w danym miesiącu, kwartale, półroczu lub roku. System śledzi rozwój nie tylko tych kompetencji, które są związane z zajmowanym stanowiskiem, ale także pozwala sprawdzać rozwój pozostałych kompetencji. Raporty mogą być sortowane pod względem działów i przełożonych dzięki czemu szybko można sprawdzić, które działy robią największe postępy w rozwoju. Dodatkowo funkcje analityki hr mogą pokazywać na wykresie rozwój konkretnego pracownika.

Wyznaczanie celów do realizacji

Gamereer - wyznaczanie celów do realizacji

Poza stanowiskami na jakie mogą rozwijać się pracownicy w Gamereerze istnieje także funkcja wyznaczania celu dla pracownika. Realizacja celu może skutkować przyznaniem pracownikowi dodatkowych punktów za realizację takiego celu. Cel może być dodany przez kierownika lub administratora. Przy określaniu celu należy podać jego nazwę, termin realizacji celu oraz opcjonalnie nagrodę w postaci punktów. Cel wyznaczany pracownikowi powinien być zrozumiały, realny i mierzalny. Dzięki temu łatwo będzie można ocenić czy cel został zrealizowany czy też nie. Po zrealizowaniu celu należy przejść w tryb edycji i zaznaczyć checkbox „zakończony”. Po zapisaniu tych informacji cel trafi na listę zakończonych, pracownikowi zostaną przyznane dodatkowe punkty a informacja o realizacji celu zostanie wyświetlona na tablicy aktywności.

Porównywanie pracowników

Gamereer - porównywanie pracowników

Gamereer umożliwia łatwe porównywanie dwóch pracowników. Dzięki temu w prosty i szybki sposób można sprawdzić, który z pracowników ma lepsze predyspozycje do piastowania danego stanowiska lub realizacji projektu. Funkcja porównywania pracowników to narzędzie, które pozwoli lepiej alokować zasoby w organizacji. Niejednokrotnie może okazać się, że osoba która zajmuje jakieś stanowisko może lepiej sprawdzić się w innym miejscu, a pracownik którego nie docenialiśmy może świetnie sprawdzić się w innej roli.

Porównywanie pracowników dostępne jest zarówno z poziomu przeglądania profilu pracownika jak i z listy pracowników lub wyników wyszukiwania. W tych miejscach możliwe jest porównywanie 2 pracowników między sobą. Jeśli chcesz porównać większą liczbę pracowników warto skorzystać z tablicy kompetencji, w której zgromadzone są wszystkie dane na temat Twoich pracowników.

Dodawanie nagród dla pracowników

Gamereer - dodawanie nagród dla pracowników

Punkty zdobywane przez pracowników mogą zostać wydane przez nagrody. To jakie z nich będą dostępne dla Twoich pracowników zależy od możliwości Twojego działu HR. Im ciekawsze nagrody tym większą motywację do ich zdobywania będą mieć pracownicy. Warto zastanowić się nad nagrodami pozafinansowymi. Takimi benefitami mogą być bilety do kina, firmowe koszulki, możliwość wzięcia udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje pracownika czy też dodatkowy dzień wolny od pracy. Każda nagroda dodawana do systemu powinna składać się z nazwy, zdjęcia oraz ilości punktów, które pracownik musi wydać na odebranie nagrody.

Zaawansowane wyszukiwanie

Gamereer - wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka Gamereera pozwala na znajdowanie pracowników, kompetencji, stanowisk oraz działów. Możliwe jest wyszukiwanie danych po wielu różnych kryteriach na raz. Dzięki temu możliwe jest np. znalezienie pracowników z wybranych działów, którzy posiadają kilka wybranych kompetencji. Wyszukiwarka przyda się przy kompletowaniu zespołów projektowych czy też odnajdowaniu osób z bardzo specyficznymi zestawami kompetencji.

Ponadto w systemie dostępna jest też opcja wyszukiwania najlepszych pracowników pasujących na dane stanowisko lub posiadających wybrane zestawy kompetencji na ustalonych poziomach. Dzięki temu możliwe jest lepsze alokowanie zasobów w obrębie firmy i pełne wykorzystanie potencjału pracowników.

Dodawanie ogłoszeń o pracę

Gamereer - dodawanie ofert pracy rekrutacje wewnętrzne

Na potrzeby rekrutacji wewnętrznych Gamereer oferuje możliwość dodawania ofert pracy. W ten sposób wszyscy pracownicy mogą dowiedzieć się, że w organizacji pojawiają się nowe możliwości awansu. Każdy pracownik może sprawdzić w jakim stopniu spełnia wymagania związane z kompetencjami na to stanowisko. Dzięki tej funkcji możliwe będzie usprawnienie procesu rekrutacji wewnętrznych. W ten sposób Twoja firma nie będzie musiała ponosić wysokich kosztów związanych z rekrutowaniem pracowników z zewnątrz.

Zarządzanie listą kompetencji w organizacji

Gamereer pozwoli Ci na proste zarządzanie wszystkimi kompetencjami w firmie. Budowanie bazy firmowych kompetencji jest bardzo proste. Standardowo każda kompetencja składa się z poziomów od 1 do 5, gdzie 1 to podstawowa znajomość danej kompetencji, a 5 to najwyższa biegłość. Jeśli w Twojej organizacji stosowana jest inna miara np. od 1 do 3 lub od 1 do 10 to usuwając lub dodając nowe poziomy możesz zarządzać bazą kompetencji w sposób jaki funkcjonuje w Twojej organizacji.

Zarządzanie stanowiskami

Gamereer to także baza wszystkich stanowisk w Twojej organizacji. Każde z nich powinno posiadać kompetencje wymagane na takim stanowisku wraz z określeniem minimalnego poziomu biegłości. Dzięki temu łatwo będzie sprawdzić w jakim stopniu poszczególne osoby spełniają wymagania na stanowiska jakie zajmują.

W wielu organizacjach niektóre stanowiska często się zmieniają. Dzięki Gamereerowi w szybki sposób możesz edytować wymagania związane z danym stanowiskiem. Po zapisaniu zmian będą one widoczne na wszystkich profilach pracowników, którzy je zajmują więc nie będzie konieczne żeby aktualizować każdy profil.

Zarządzanie działami w organizacji

Działy to dodatkowa funkcja, która pozwoli lepiej zarządzać Twoją organizacją. Działy umożliwiają budowanie struktury firmy w trakcie dodawania kolejnych pracowników. Pozwalają też na łatwiejsze wyszukiwanie informacji wewnątrz organizacji.

Rola kierownika

Żaden dział czy też zespół Twojej firmy nie może dobrze działać bez kierownika. Kierownik w Gamereerze ma dostęp do wszystkich profili podległych mu pracowników. Może edytować ich profile, ustawiać poziomy kompetencji, wyznaczać ścieżki rozwoju czy też ustanawiać cele dla pracowników.

Punkty i podnoszenie kompetencji

Jednym z głównych założeń Gamereera jest wykorzystywanie mechanizmów gamifikacji do motywowania pracowników. Mechanizmy znane z gier dostępne są w kilku różnych miejscach systemu i wszystkie bazują na punktach tzw. „reerach”. Reery mogą wpływać zarówno na to jakie nagrody będą mogli wykupywać za nie pracownicy jak i na poziom kompetencji. Im więcej punktów otrzyma dany pracownik od swoich kolegów i koleżanek tym łatwiej będzie mu podnosić poziomy swoich kompetencji. Rozwój kompetencji staje się trudniejszy z czasem ponieważ na osiągnięcie poziomu eksperta lub wyjątkowej biegłości potrzeba czasu.

Tablica aktywności

Gamereer - tablica aktywności w organizacji

Na niej Twoi pracownicy będą mogli sprawdzać co ciekawego dzieje się w całej organizacji. To tu dowiedzą się o tym, którzy współpracownicy zdobywają nowe kompetencje. Zapoznają się też z nowymi ofertami pracy oraz sprawdzą komu udało się zrealizować postawione cele. Tablicę aktywności można przeglądać dla poszczególnych działów jak i dla całej firmy.

Automatyczna analiza kompetencji

Gamereer - automatyczna analiza kompetencji w firmie

Gamereer jest narzędziem, które ma ułatwiać pracę Twojego działu HR. Automatyczna analiza kompetencji jest jedną z funkcji, która pozwoli Ci w szybki sposób w których zespołach brakuje kompetencji i gdzie pracują osoby, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Automatyczne raporty można przeglądać po interesujących nas okresach czasu. Dzięki temu można sprawdzać jakie postępy czynią poszczególne działy w danym miesiącu, kwartale, półroczu lub roku.

Tablica kompetencji

Gamereer - tablica matryca kompetencji

Wiele firm do przetrzymywania informacji o pracownikach używa różnych narzędzi. Jednym z popularniejszych jest Excel. Bazując na doświadczeniach naszych pierwszych klientów udostępniliśmy narzędzie, które w zbliżony sposób wyświetla wszystkie informacje na temat każdego pracownika w systemie. Tablica kompetencji łączy w sobie zarówno wyszukiwarkę jak i narzędzie do porównywania ze sobą pracowników. W tablicy możliwe jest porównywanie wielu pracowników jednocześnie.

Zwalnianie pracowników

Gamereer pozwala także na przetrzymywanie w systemie informacji o osobach, które nie są już zatrudnione. Po zwolnieniu pracownika zostaje on ukryty na liście i nie jest widoczny. Wyświetlenie takich pracowników możliwe jest w trybie pokazywania zwolnionych pracowników. W tym trybie możliwe jest przeglądanie zwolnionych pracowników i porównywanie ich z innymi. Zwolniony pracownik może także zostać przywrócony do pracy.

Tworzenie kont pracowników

Jeśli Twoja organizacja chce wykorzystywać Gamereera do motywowania pracowników dobrze jest założyć dla nich konta w serwisie. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Po założeniu konta pracownik może logować się do systemu, przeglądać swój profil, stanowiska na jakie się rozwija oraz cele. Ma także dostęp do tablicy aktywności i może przydzielać innym osobom punkty na rozwój ich kompetencji. Pracownik nie widzi profili innych osób z organizacji, chyba że jest kierownikiem lub administratorem.

mailico

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!

logos